THIẾT KẾ NHÀ LÔ PHỐ

Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên: Tư vấn thiết kế nhà phố Hải Phòng, Thiết kế nhà đẹp Hải Phòng, Nội thất nhà phố đẹp Hải Phòng.

Giá tư vấn thiết kế Công trình ( gói thiết kế cơ sở):

No Loại công trình Chiều rộng mặt tiền chính (A) Giá thiết kế (đ/m2)
1 Nhà phố 1 mặt tiền A < 4,5m 90.000
2 Nhà phố 2 mặt tiền A < 4,5m 100.000
3 Nhà phố 3 mặt tiền A < 4,5m 120.000
4 Nhà phố lô 4,6m < A < 6m 110.000

Giá tư vấn thiết kế Công trình (Gói thiết kế chuyên nghiệp):

No Loại công trình Chiều rộng mặt tiền chính (A) Giá thiết kế (đ/m2)
1 Nhà phố 1 mặt tiền A < 4,5m 120.000
2 Nhà phố 2 mặt tiền A < 4,5m 125.000
3 Nhà phố 3 mặt tiền A < 4,5m 130.000
4 Nhà phố 4,6m < A < 6m 145.000

GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

Thành phần hồ sơ:

  1. Hồ sơ xin phép xây dựng
  2. Hồ sơ phối cảnh
  3. Hồ sơ kiến trúc
  4. Hồ sơ chi tiết cấu tạo
  5. Hồ sơ kết cấu
  6. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật
  7. Giám sát tác giả