THIẾT KẾ NỘI THẤT

Thiết kế nội thất các công trình nhà ở gia đình:

  • Với công trình thiết kế xây dựng từ đầu,hồ sơ thiết kế nội thất là một hạng mục trong tư vấn thiết kế xây dựng. Chi phí thiết kế nội thất tính theo Gói hồ sơ thiết kế.
  • Với công trình đã có và thiết kế nội thất cho không gian công trình này, tư vấn thiết kế nội thất không làm thay đổi cũng như ảnh hưởng tới kết cấu hiện tại của công trình, chi phí được tính theo mức giá sau (với các công trình có làm ảnh hưởng đến kết cấu hiện tại của công trình, chi phí cộng thêm 40%-75% phí thiết kế cải tạo)
Diện tích thiết kế nội thất S < = 100m2 100m2 < S <=150m2 150 < S < 300m2 S >= 300m2
Đơn giá thiết kế 245.000 đ/m2 180.000 đ/m2 160.000 đ/m2 140.000đ/m2

Thiết kế nội thất công trình công cộng, thương mại, văn phòng:

Thiết kế nội thất công trình trên một không gian mới, phần thiết kế nội thất không làm thay đổi cũng như ảnh hưởng tới kết cấu hiện tại của công trình:

Diện tích thiết kế nội thất S < = 100m2 100m2 < S<=150m2 150 < S < 300m2 S >= 300m2
Đơn giá thiết kế 245.000 đ/m2 230.000 đ/m2 200.000 đ/m2 165.000đ/m2

Lưu ý: đối với các hạng mục thiết kế riêng lẻ, đơn giá sẽ được xác định cụ thể trong từng trường hợp.

Thành phần hô sơ:

  1. Bản vẽ khảo sát và đánh giá hiện trạng
  2. Thiết kế các không gian nội thất
  3. Thiết kế mặt bằng công năng
  4. Thiết kế điện, nước, thông tin liên lạc…
  5. Thiết kế chi tiết trang trí, chi tiết đồ nội thất
  6. Lập khái toán.