Tag Archive for: nhà nghỉ

Nhà nghỉ Biển Đông

  • CHỦ ĐẦU TƯ: Nhà nghỉ Biển Đông
  • ĐỊA ĐIỂM: xã Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 7500 m²