Tag Archive for: sơn bả mattit

Sơn bả matit tường nhà – tường nhà mới và cũ

Sơn bả là gì? Sơn bả hay sơn bả matit tiếng anh là Paint. Đây là kỹ thuật lăn sơn kèm theo bả “matit (hay còn gọi là bột bả). Bả matit là việc quét lên tường một lớp bột bả tường, rồi…