Tag Archive for: tòa nhà jenga

avatar tòa nhà jenga

Tòa nhà cao tầng giống Jenga để kết hợp cuộc sống thành phố và nông thôn

Một nơi cư trú ở nông thôn và một căn hộ ở thành phố mang đến hai loại trải nghiệm sống rất khác nhau, nhưng MVRDV hy vọng sẽ mang đến những điều tốt nhất cho cả hai với dự án mới nhất…